รีวิวสล็อต GOLDEN MONKEY

รีวิวสล็อต GOLDEN MONKEY megawin888x

รีวิวสล็อต GOLDEN MONKEY

รีวิวสล็อต GOLDEN MONKEY ออกเดินทางไปกับ ฉีเทียนต้าเซิ้น หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม ซุนหงอคง หนึ่งในตัวละครที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในวรรณคดีจีน วีรบุรุษในนิทานพื้นบ้านสุดคลาสสิก ที่เป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆ โด่งดังจากการแสวงบุญไปทางทิศตะวันตกพร้อมกับ พระอาจารย์ พระถังซัมจั๋ง ในการพยายามยุติความทุกข์ทรมานของผู้คน ช่วย หงอคง ปกป้อง อาจารย์ของเขาจากปีศาจ และ สัตว์ประหลาดที่พยายามจะหยุดการเดินทางของพวกเขา

วิธีเล่น สล็อตซุนหงอคง

สล็อตหงอคง นั้นเป็น สล็อตจากค่าสล็อตชื่อดังอย่าง SpadeGaming เป็นเกมสล็อตที่มีระบบมากมายตามสไตล์ SpadeGaming สล็อตหงอคง นั้นเป็น เกมสล็อตออนไลน์ ที่มีขนาด 5 เพลา 4 แถว มีเพยไลน์ เส้นทางการจ่ายรางวัล หรือ มีเพยไลน์ มากถึง 50 ไลน์ มีฟีเจอร์ที่จะเพิ่มรางวัลให้ท่านผู้เล่นได้อย่างมากมาย และ ใน สล็อตซุนหงอคง นั้นจะมีปุ่มและหน้าต่างแสดงค่าต่างๆ รวมถึงแสดงฟีเจอร์ต่างๆ ไว้ด้วย ซึ่งมีอะไรบ้างไปดูกันเลย

รีวิวสล็อต GOLDEN MONKEY megawin888x

1. หน้าต่างแสดงเพลาหลักของ สล็อตซุนหงอคง ที่จะมีขนาด 5เพลา 4แถว
2. ปุ่มตั้งค่า ตัวเลือกปิดสียง ตารางการจ่ายเกินรางวัล กฎ และ ประวัติการเล่น
3. ช่องแสดงค่าเดิมพัน สามารถเปลี่ยนค่าเดิมพัน และ ดูค่าเดิมพันต่างๆได้
4. จำนวนเงินที่ท่านผู้เล่นชนะในตานั้นๆ
5. เครดิตทั้งหมดที่ท่านผู้เล่นมี
6. ปุ่มเร่งความเร็วสำหรับท่านผู้เล่นที่ไม่อยากรอ
7. ปุ่มกด หมุนสล็อต กดแล้วสล็อต จะเริ่มหมุนทันที ควรเช็คจำนวนเงินที่จะลงเดิมพันก่อนทุกครั้งที่จะกด
8. หมุนสล็อตอัตโนมัติ จะมีจำนวนรอบ ให้เลือกได้

1. ห น้าต่ างแส ดงเ พล าห ลักข อง สล็ อต ซุนห งอค ง ที่จะ มีข นา ด 5เ พ ลา 4แถว
2. ปุ่ มตั้ งค่า ตั เลื อ กปิดสียง ตา ราง กา จ่า ย เกินราง วัล กฎ และ ปร ะวัติการ เล่น
3. ช่อง แสดง ค่า เดิม พัน สา มารถ เปลี่ย นค่า เดิมพัน และ ดู ค่า เดิม พันต่าง ๆ ได้
4. จำ นวน เงิน ที่ ท่าน ผู้เล่น ชนะ ใน ตา นั้นๆ
5. เคร ดิ ตทั้ งห ม ด ที่ท่ านผู้ เ ล่นมี
6. ปุ่ม เร่งค วาม เร็วสำ หรับ ท่า นผู้เ ล่นที่ไม่อยา กรอ
7. ปุ่ ม กด หมุนสล็อต กดแ ล้ว ส ล็อต จะเริ่มหมุน ทันที ควร เช็คจำน วนเงิ นที่ จะลงเดิมพันก่อน ทุก ครั้ง ที่จ ะกด
8. ห มุน ส ล็อต อัตโน มัติ จะมี จำ นวน รอบ  ให้เลือกได้

รีวิวสล็อต GOLDEN MONKEY megawin888x

• 5 อัน จะได้รางวัลที่ 1000 , 4 อัน จะได้รางวัลที่ 50 , 3 อัน จะได้รางวัลที่ 24 ,2 อัน จะได้รางวัลที่ 4

รีวิวสล็อต GOLDEN MONKEY megawin888x

• 5 อัน จะได้รางวัลที่ 1000 , 4 อัน จะได้รางวัลที่ 50 , 3 อัน จะได้รางวัลที่ 24

รีวิวสล็อต GOLDEN MONKEY megawin888x

• 5 อัน จะได้รางวัลที่ 400 , 4 อัน จะได้รางวัลที่ 40 , 3 อัน จะได้รางวัลที่ 20

รีวิวสล็อต GOLDEN MONKEY megawin888x

• 5 อัน จะได้รางวัลที่ 300 , 4 อัน จะได้รางวัลที่ 30 , 3 อัน จะได้รางวัลที่ 10

รีวิวสล็อต GOLDEN MONKEY megawin888x

• 5 อัน จะได้รางวัลที่ 250 , 4 อัน จะได้รางวัลที่ 24 , 3 อัน จะได้รางวัลที่ 8

• 5 อัน จะได้รางวัลที่ 200 , 4 อัน จะได้รางวัลที่ 20 , 3 อัน จะได้รางวัลที่ 6

คุณสมบัติของเกม รีวิวสล็อต GOLDEN MONKEY

แทนที่สัญลักษณ์ WILD และคู่ที่ชนะสำหรับสัญลักษณ์ทั้งหมด ยกเว้นสัญลักษณ์กระจาย สัญลักษณ์ไวด์จะซ้อนกันบนรีล 2, 3 และ 4
เมื่อสัญลักษณ์กระจาย 3 ตัวขึ้นไปปรากฏขึ้น จะได้รับรางวัลฟรี 10 เกม สัญลักษณ์ลิงจะซ้อนกันบนรีลทั้งหมดในคุณสมบัติเกมฟรีการชนะเกมฟรีทั้งหมดจะคูณ x 3
เพยไลน์(เส้นทางการจ่ายรางวัล) 50 ไลน์

สนใจเล่นสล็อตออนไลน์ สมัครได้ที่  LINE : @Ufa800 หรือ >> คลิก <<
เครดิต by Megawin888x.com